Najbližší program

LETNÝ TÁBOR NA JÚL A AUGUST

3. 7. 2017

Na letné prázdniny si ešte počkáme ale my už teraz pripravujeme pre Vaše deti letný tábor v Hopsáčiku

Detské oslavy

RODINNÉ OSLAVY

FIREMNÉ OSLAVY

ROZLÚČKA S PREDŠKOLAKMI ČI INÉ

Stráženie detí

OD 3 ~ 12 ROKOV

MAX. DOBA 4 HOD.

REZERVÁCIA MIN. DEŇ VOPRED