Najbližší program

LETNÝ TÁBOR NA JÚL A AUGUST

17. 7. 2017 - 21.7.2017

Na letné prázdniny si ešte počkáme ale my už teraz pripravujeme pre Vaše deti letný tábor v Hopsáčiku. V júly sa na Vás tešíme od 17.7. do 21.7.2017. V auguste od 14.8. do 18.8.2017

Detské oslavy

RODINNÉ OSLAVY

FIREMNÉ OSLAVY

ROZLÚČKA S PREDŠKOLAKMI ČI INÉ

Stráženie detí

OD 3 ~ 12 ROKOV

MAX. DOBA 4 HOD.

REZERVÁCIA MIN. DEŇ VOPRED